This BrandYourself profile is automatically optimized to show up high in Google

Lene Sillasen

Lene Sillasen, forretningsudviklingschef Rigspolitiet


Lene Sillasen har en markant og resultatpræget praksisbaggrund som chef i den offentlige og private virksomheder  i mere end 20 år, senest som chef for forretningsudvikling i Danmarks største it-koncern KMD. 

Hun har specialiseret sig i at udvikle og eksekvere ambitiøse og strategiske forretningsstrategier i samarbejde med kolleger, eksperter og eksterne samarbejdsparter -  med fokus på effektiv fremtidssikret drift med høj kvalitet en glad slutbruger som omdrejningspunkt. 

Hun har stor viden om hele den offentlige sektor, et omfattende netværk og mange dokumenterede resultater. Hun har særligt spidskompetencer indenfor:

·         Økonomisk styring og effektiviseringer via omstilling, analyse, benchmarking, kvalitetsudvikling og målorientering. Hun har en baggrund som både økonomidirektør (CFO) og organisationsdirektør (COO).

·         Sundhedsområdet i Danmark, særligt indsatser i forhold til kronisk syge og ældremedicinske patienter, der udgør 2/3 af patienterne på hospitalerne.

·         Vækststrategier med fokus på teknologisk innovation, digitalisering og samarbejde med forsknings- og erhvervsmiljøer især i Medico-clusteret i Københavnsområdet

Internationalt udsyn og studieophold i verdens hotspots for at lære af de bedste og omsætte det lokalt under overskriften more for less.

Lene Sillasen er kandidat i statskundskab, har en bachelor i HD-udenrigshandel og et bifag i litteraturhistorie. Hun har i 4 år været formand for det nationale forebyggelsesråd, udpeget af den tidligere regering. Hun har løbende deltaget i internationale topledelseskurser, senest i USA i 2008.

 

Lene Sillasen er ambitiøs, analytisk og resultatorienteret, men samtidig praktisk og pragmatisk for at opnå det rette styrings- og ledelsesmix for at optimere bundlinien for både kunder og koncernen. Hun er en stærk holdspiller. Hun har et markant drive og fungerer både som igangsætter og afslutter. Samarbejde på alle niveauer falder nemt, og en åben og ligefrem kommunikation betragtes som en gevinst i det daglige arbejde.

Lene Sillasen's Background

Lene Sillasen's Experience

Afdelingschef forretningsudvikling i KMD at KMD

March 2013 - Present | Ballerup, København

Forretningsudviklingschef at Rigspolitiet

Present | København

Forretningsudviklingschef at Kmd

March 2013 - February 2014 | Ballerup

Executive Advisor at Selvstændig

December 2012 - March 2013 | Frederiksberg, København

CEO, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at Københavns Kommune

June 2007 - December 2012 | København

Topledelse, politisk rådgivning og døgndækket driftsansvar

Vicedirektør at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

August 2004 - July 2007 | København

"Maskinmester" med ansvar for udvikling af drift til next practise og styr på alle bundlinier: økonomisk, fagligt, personale- og kundemæssigt.

Økonomidirektør at Rødovre Kommune

August 2002 - August 2004 | Rødovre Kommune, Storkøbenhavn

kontorchef at Kommunernes Landsforening

1999 - 2002

Lene Sillasen's Education

Copenhagen Business School

1990 – 1992

Bachelorgrad HD-udenrigshandel

Concentration: HD - Udenrigshandel


Aarhus Universitet

1985 – 1989

cand.scient.pol

Concentration: political science


Aarhus Universitet

1983 – 1985

bifag

Concentration: Litteraturhistorie


© 2019 BrandYourself - Manage your online reputation